O Wydziale Zarządzania UŁ

Wydział Zarządzania to jedna z najprężniej działających jednostek Uniwersytetu Łódzkiego. W ciągu ponad dwudziestu lat istnienia wykształcił ponad szesnaście tysięcy specjalistów z dziedziny nauk o zarządzaniu i finansach oraz stał się ważnym ogniwem środowiska akademickiego w Polsce. WZ UŁ jest organizacją nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi i naukowymi, a także podmiotami z otoczenia biznesowego i sektora publicznego. 

Wydział Zarządzania UŁ utrzymuje ścisłe kontakty z ośrodkami naukowymi w wielu krajach oraz z organizacjami rządowymi i środowiskowymi, na rzecz których pracownicy wykonują opinie i ekspertyzy. Dysponujemy potencjałem intelektualnym, gwarantującym wysoki poziom kształcenia i prowadzonych badań naukowych. Wielu pracowników naszego Wydziału pełni istotne funkcje w gremiach opiniodawczych i instytucjach doradczych, doceniana jest także ich działalność naukowa i dydaktyczna. Efektami współpracy międzynarodowej są badania naukowe i powstałe na tej bazie publikacje, wymiana studentów i pracowników naukowych, udział nauczycieli akademickich w międzynarodowych konferencjach i kongresach oraz wspólne projekty badawcze.

Jednostki Wydziału Zarządzania UŁ reprezentujące dyscypliny finansów i rachunkowości należą do najlepszych w tej tematyce ośrodków naukowo-badawczych w kraju i są znane również za granicą. Stały się one motorem zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości - jako pierwsze w Polsce propagowały rachunkowość międzynarodową i prowadziły badania w tym zakresie.