Wojciech Grzegorczyk

prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk

Katedra Marketingu, Zakład Strategii Marketingowych

Specjalizacja

Strategie polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, rynek usług bankowych w Polsce, marketing banków i firm finansowych, efektywność działań marketingowych

Zainteresowania naukowe:

 • Analizy rynku usług bankowych
 • Działania marketingowe banków komercyjnych i banków spółdzielczych
 • Analizy rynków zagranicznych
 • Strategie ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk pracuje w Uniwersytecie Łódzkim od 1985 roku i jest kierownikiem Zakładu Strategii Marketingowych. Specjalizuje się w zakresie marketingu, strategii przedsiębiorstw na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, strategii marketingowych banków i firm finansowych. Jest autorem ponad 220 publikacji naukowych wydanych w Polsce i za granicą (USA, Niemcy, Austria, Rosja, Brazylia, Rumunia, Słowacja), w tym 12 książek. Odbył staże naukowe (w ramach Deutscher Akademischer Austauschdienst i AIESEC) w bankach w Niemczech i na uniwersytetach w Regensburgu i Wurzburgu (Niemcy). Jako jeden z pierwszych naukowców w Polsce z początkiem lat 90-tych podjął w swoich badaniach problemy marketingu w sektorze bankowym. Ich efektem były książki ”Strategie marketingowe banków” (PWN, 1996) i „Marketing bankowy” (Zarządzanie i Finanse, 1994).

W latach 1992-2002 prowadził kursy i szkolenia z zakresu marketingu w sektorze bankowym oraz obrotu wekslowego dla kadr kierowniczych w Oddziałach Regionalnych PKO BP w Łodzi i Warszawie, BGŻ w Poznaniu oraz w bankach komercyjnych i spółdzielczych w województwie łódzkim. W latach 1992-2002 współpracował jako autor publikacji i szkoleniowiec z Warszawską Szkołą Bankową, Centrum Szkoleń Bankowych w Warszawie i Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów w Bydgoszczy.

Również jako jeden z pierwszych w kraju podjął badania w zakresie marketingu przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. W ich wyniku opublikowane zostały artykuły i referaty na konferencje międzynarodowe i krajowe. W szczególności do najważniejszych osiągnięć w tym zakresie zaliczyć można książki „Marketing na rynkach zagranicznych” (Zarządzanie i Finanse, 1998) i „Marketing na rynku międzynarodowym” (Wolters Kluwer, 2005, 2009, 2013). Ponadto profesor Grzegorczyk uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Jest autorem ekspertyz dla banków i Izby Skarbowej w Łodzi. Jest promotorem dziesięciu prac doktorskich, recenzentem 22 prac doktorskich i 15 prac habilitacyjnych. Był 12 razy nagradzany Nagrodą Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.za osiągnięcia naukowe i badawcze.

Wybrane działania:

 • Annals of Economics & Marketing Management - członek komitetu redakcyjnego (od 2014)
 • Ogólnopolska Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna – członek i ekspert (2000-2008)
 • Wydawnictwo „Zarządzanie i Finanse” – członek komitetu redakcyjnego (1998-2006)
 • "Funkcjonalność stron internetowych banków w Polsce" – kierownik projektu (2008)
 • Stacjonarne Studium Doktoranckie Nauk o Zarządzaniu przy Wydziale Zarządzania UŁ – kierownik (2005-2008)
 • Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego – wiceprezes (od 1999)

Wybrane ekspertyzy:

 • Ekspertyza dla Multibanku – „Ocena tworzenia i stosowania kalkulatorów porównawczych”, 2004
 • Ekspertyza dla Urzędu Kontroli Skarbowej - „Ocena analizy programu rozwoju polimeru siarkowego w Polsce i krajach sąsiednich, ocena analizy rynku polimeru siarki w Kanadzie i USA”, 2008 r.

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Słowa kluczowe

Marketing, strategie marketingowe, bankowość