Wawrzyniec Rudolf

dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Zakład Zarządzania Regionem

Specjalizacja

Marketing terytorialny, polityka spójności Unii Europejskiej, współdziałanie międzyorganizacyjne

Zainteresowania naukowe:

 • Marketing terytorialny
 • Marketing w organizacjach publicznych i non-profit
 • Marketing międzynarodowy
 • Polityka spójności Unii Europejskiej
 • Zarządzanie publiczne poprzez sieci współpracy

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Łódzkim w 1995 roku przez przeszło 2 lata pracował w Biurze Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, gdzie był prekursorem wykorzystywania koncepcji marketingowej, zwłaszcza w procesach przyciągania turystów i inwestorów do miasta.

W 1997 roku, jako doktorant na Wydziale Zarządzania UŁ, współorganizował uznawaną za pierwszą w Polsce, międzynarodową konferencję „Marketing terytorialny – strategiczne wyzwania dla miast i regionów”. Od tego czasu termin marketing terytorialny przyjął się w krajowym żargonie naukowym i pośród praktyków. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstała monografia pod tym samym tytułem.

W latach 2001-2011 adiunkt w Katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji kierowanej przez profesora Tomasza Domańskiego, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Od 2011 adiunkt w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ, a od roku 2019 profesor nadzwyczajny.

Prowadzi zajęcia z marketingu terytorialnego oraz wykorzystania funduszy europejskich w Polsce. W działalności naukowej interesuje się marketingiem terytorialnym i zarządzaniem publicznym. Popularyzator szerokiego rozumienia marketingu terytorialnego. Uznaje, że marketing w odniesieniu do terytorium to nie tylko komunikowanie się, ale też zarządzanie procesami pozyskiwania mobilnych czynników wzrostu do terytoriów (kapitału finansowego, ludzkiego, intelektualnego) oraz problematyka budowania relacji międzyorganizacyjnych w kontekście podwyższania przewagi konkurencyjnej miejsc. Prowadzi badania wśród samorządów lokalnych i regionalnych oraz ich partnerów instytucjonalnych w zakresie marketingu terytorialnego w ujęciu relacyjnym. Autor przeszło 60 artykułów naukowych z zakresu marketingu, zarządzania publicznego i problematyki związanej z polityką regionalną.

W roku 2016 opublikował monografię naukową "Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Rok wcześniej, we współautorstwie z dr Justyną Anders-Morawską, wydał tam monografię "Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem", stanowiącą wyniki badań w ośmiu polskich miastach.

Przed ukończeniem doktoratu odbył 2 staże naukowe na uczelniach w Wielkiej Brytanii (University of Wales) i Francji (Jean Moulin Université LYON 3). W roku 2001 obronił doktorat „Promocja miasta przemysłowego wobec inwestorów zewnętrznych” oparty na porównaniach przypadków z Polski, Francji i Wielkiej Brytanii. Od 2002 w ramach projektu LPP Erasmus wykłada gościnnie na uniwersytetach we Francji, Norwegii, Rumunii, Hiszpanii, Grecji i Turcji. Uczestnik projektów europejskich kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2013-2014 odbył 2 miesięczne staże naukowe w Rosyjskiej Akademii Nauk (Oddział w Nowosybirsku) oraz dwutygodniowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu (w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych).

Wybrane działania:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  • Asesor i członek panelów ekspertów oceniający wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (okresy programowania: 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020)
  • Członek Naukowej Rady Programowej ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego (2011-2012)
  • Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego – członek (od 2014)
 • Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych - członek Rady Nadzorczej z ramienia miasta Łodzi (od 2007)
 • Rada Menedżerów Publicznych przy Wydziale Zarządzania UŁ
  • Koordynator projektu "Prace dyplomowe dla sektora publicznego" (od 2015)
  • Koordynator projektu "Spotkania z menedżerami publicznymi" (od 2015)
  • Sekretarz Rady (od 2014)
 • Campus Europa, Luksemburg – członek Komisji ds. Nauk Humanistycznych i Nauk Społecznych (2008-2012)
 • "Rola relacji partnerskich w zarządzaniu regionem" (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – kierownik projektu (2009-2011)

Członek towarzystw naukowych:

 • European Grouping of Public Administration IIAS (EGPA), z siedzibą w Brukseli, Belgia
 • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu (PNTM), z siedzibą w Poznaniu

Wybrane publikacje w mediach:

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Wykłady zagraniczne w ramach programu Erasmus:

 • Grecja - Technological Education Institute of Thessaloniki (Saloniki, maj 2017)
 • Turcja - Afyon Kocatepe University (Afyon, kwiecień 2009, styczeń 2016)
 • Turcja - Mersin University (Mersin, kwiecień 2014)
 • Turcja - Recep Tayyip Erdogan University (Rize, wrzesień 2014)
 • Rumunia - West University of Timisoara (Timisoara, maj 2011)
 • Norwegia - Telemark University College (Telemark, marzec 2010)
 • Hiszpania - Universidad de Santiago de Compostella (kwiecień 2008)
 • Francja - Universytet w Aix (Aix en de Provence, maj 2006)
 • Francja - Jean Monnet Université Lyon III (Lyon, maj 2002)

Słowa kluczowe

Marketing terytorialny, marketing relacji, marketing organizacji publicznych i społecznych, polityka spójności UE, współrządzenie, samorządy terytorialne, zarządzanie publiczne