Tomasz Czapla

dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania Wiedzą. Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ

Specjalizacja

Projektowanie systemów i narzędzi HR dla organizacji - szczególnie budowanie i doskonalenie systemów kompetencyjnych, projektowanie i wdrażanie systemów ocen pracowniczych oraz systemów zarządzania przez cele, projektowanie i doskonalenie systemów wynagrodzeń

Zainteresowania naukowe:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Metody i techniki zarządzania
 • Zarządzanie personelem
 • Systemy zarządzania kompetencjami
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Proces formułowania i wdrażania strategii
 • Praktyczne aspekty budowania przewagi strategicznej organizacji
 • TQM - kompleksowe zarządzanie jakością
 • Budowanie i doskonalenie struktur organizacyjnych
 • Efektywne systemy wynagradzania i oceniania personelu
 • Systemy zarządzania przez cele
 • Wartościowanie pracy

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla jest wykładowcą z blisko 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w projektowaniu systemów i narzędzi HR dla organizacji ze szczególnym uwzględnieniem budowania i doskonalenia systemów kompetencyjnych, projektowania i wdrażania systemów ocen pracowniczych, projektowania i wdrażania systemów zarządzania przez cele, projektowania i doskonalenia systemów wynagrodzeń. Prowadzi wykłady i konwersatoria w języku polskim i angielskim: z podstaw teorii organizacji i zarządzania, nauki o organizacji, doradztwa personalnego, rozwijania umiejętności osobistych, strategii zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, zarządzania wiedzą i kompetencjami, zarządzania kulturą oraz seminaria dyplomowe i magisterskie.

Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu otrzymał na podstawie pracy „Wewnętrzne wyznaczniki sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa”, której promotorem był prof. dr hab. Marcin Bielski. W 2012 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji”. Odbył staże naukowe w: University of Texas (Austin, USA), IC2 Institute (2003); Middlesex University – Business School, London (1994); European School of Management (EAP) Oxford (1993). Na Wydziale Zarządzania UŁ pracuje od 1995 roku. Od 2012 roku jest kierownikiem Katedry Zarządzania i kierownikiem Zakładu Zarządzania Wiedzą. Pełnił funkcję Prodziekana ds. programowych i studenckich w kadencji 2012 - 2016. Obecnie jest Dziekanem Wydziału Zarządzania (kadencja 2016 – 2020).

Tomasz Czapla był kierownikiem i współrealizatorem szeregu projektów opracowanych na rzecz praktyki gospodarczej, m. in.: opracowanie strategii Oddziału Regionalnego PKO BP S.A., spółek barterowych XI NFI „Piast", wdrożenia profili kompetencyjnych oraz narzędzi wykorzystujących profile kompetencyjne w kierowaniu ludźmi, np. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz wielu firm komercyjnych. Zrealizował szereg szkoleń dla pracowników i kadry menedżerskiej wielu polskich firm i polskich oddziałów firm zagranicznych z takich tematów, jak: system ocen okresowych, systemy wynagradzania i premiowania, opisy stanowisk pracy, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianami, kierowanie zespołem, motywowanie pracowników, zarządzanie przez cele, kształtowanie systemów kompetencji, budowanie misji i strategii firmy, kultura organizacyjna.

Realizował projekty między innymi dla: Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Skarbu Państwa; Nivea Polska, PKO BP, PKP, Urzędu Miasta Łodzi, Bel Polska, Budo-Hurt, PTK Centertel, Centralny Zarząd Poczty Polskiej, Ceri, Eden Springs, Frantschach Świecie, Lafarge Polska, Lek Polska (Sandoz Polska), Mahle Polska, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Parker Hanifin Polska, MPK Łódź, PARP, PGE, Philips Lighting Pabianice, Pilkington Polska, Polfa Pabianice, Polkomtel, Pollena Ewa, Polsnack, PSE, Rentsch Polska, Rosti Polska, Sapa Poland, Schindler Polska, Variaex, Zakładu Elektroenergetycznego H. Cz. Elsen.

Został nagrodzony łącznie dwunastoma statuetkami WZ (stanowiącymi wyraz uznania od samych studentów) w kategoriach: Sprawiedliwy wykładowca, Zawsze „Dla nas”, Ikona Wydziału (2010 – 2015). W 2015 roku Tomasz Czapla otrzymał statuetkę Super WZ-ka za wygranie konkursu we wszystkich kategoriach. Jest także laureatem nagród wręczanych przez Niezależne Stowarzyszenie Studentów - Wykładowca Roku Wydziału Zarządzania (2009, 2010), Wykładowca Roku Uniwersytetu Łódzkiego (2010). 

Wybrane działania:

 • Wydział Zarządzania UŁ - Dziekan (2016-2020)
 • Polska Akademia Nauk – członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania (2015 – 2018)
 • Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami – członek (od 2007)

Wybrane wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze I stopnia (2011)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ (2006 – 2007)
 • Medal za Długoletnią Służbę III stopnia (10 lat) brązowy (2013)
 • Dwanaście statuetek WZ (nagrody studentów Wydziału Zarządzania UŁ) – Sprawiedliwy wykładowca, Zawsze „Dla nas”, Ikona Wydziału (2010 – 2015) jedna statuetka Super WZ-ka (za wygranie we wszystkich kategoriach) (2015)
 • Tytuł "Wykładowca roku Wydziału Zarządzania" (konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów) (2009)
 • Tytuł "Wykładowca roku Wydziału Zarządzania" oraz "Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego" (konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów) (2010)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Prowadzone zajęcia:

 • Nauka o organizacji
 • Zarządzanie wiedzą i kompetencjami organizacji
 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Doradztwo organizacyjne
 • Metody i techniki zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne

Słowa kluczowe

Zarządzanie strategiczne, zarządzanie wiedzą, techniki i metody zarządzania, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie zasobami ludzkimi