Dorota Sikora-Fernandez

dr Dorota Sikora-Fernandez

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Zakład Zarządzania Regionem

Specjalizacja

Zarządzanie miastem, ekonomika miasta, smart city, miasto inteligentne

Zainteresowania naukowe:

 • Gospodarka przestrzenna
 • Ekonomika miasta
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Smart city
 • Geografia ekonomiczna
 • Gospodarka mieszkaniowa
 • Kultura i rozwój Ameryki Łacińskiej

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dr Dorota Sikora-Fernandez ukończyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania UŁ w 2002 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. W 2007 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą różnych aspektów rozwoju miast i polityki miejskiej. Początkowo związane były z problematyką gospodarki nieruchomościami oraz zarządzania publicznymi zasobami mieszkaniowymi. Obecnie jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem miast inteligentnych, zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich oraz nowymi formami urbanizacji. Jest stypendystką rządu Meksyku, w ramach przyznanego stypendium w 2005 roku przebywała na  7-miesięcznym stażu naukowym w Universidad de Guadalajara. Ponadto odbyła staże naukowe w National Center for Smart Growth Research and Education University of Maryland, USA (2013), w Państwowym Uniwersytecie Nowosybirskim, Rosja (2014) oraz w Universidad Nacional del Sur, Argentyna (2014/2015). Jest autorką lub współautorką licznych publikacji, w tym w latach 2010-2015 współredaktorem dwóch monografii dotyczących zarządzania sprawami miejskimi oraz miast inteligentnych.

Wybrane działania:

 • European Regional Science Association – członek (2011-2012)
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich – członek (2012)
 • Komitet Gospodarki Miejskiej Krajowa Izba Gospodarcza – członek (2016)

Wybrane publikacje w mediach:

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Staże naukowe

 • Staż naukowy pre-doktorski w Universidad de Guadalajara, Meksyk, Centro Universitario de Ciencias Economicas y Administrativas (CUCEA), 7 miesięcy, stypendium rządu Meksyku (2005)
 • Staż naukowy podoktorski w University of Maryland, USA, Research Center of Smart Growth and Education, 1 miesiąc (2013)
 • Staż naukowy podoktorski w Państwowym Uniwersytecie Nowosybirskim, Rosja, 1 miesiąc (2014) – staż w ramach projektu FOLSPEC
 • Staż naukowy w Universidad Nacional del Sur, Argentyna, 6 miesięcy (2014/2015) – staż w ramach projektu Erasmus+ EURICA

Słowa kluczowe

Smart city, gospodarka przestrzenna, zarządzanie nieruchomościami, gospodarka mieszkaniowa, rozwój lokalny, miasta, rozwój zrównoważony, zarządzanie miastem