Ryszard Jędrzejczak

dr Ryszard Jędrzejczak

Katedra Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa

Specjalizacja

Strategie przedsiębiorstw, optymalizacja kosztów operacyjnych, zarządzanie spółkami kapitałowymi i Skarbu Państwa, CSR

Zainteresowania naukowe:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w procesach zmian i w sytuacjach kryzysowych
 • Zarzadzanie modelami biznesowymi
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
 • Miękkie zarządzanie – budowanie kultury organizacyjnej, zachowania organizacyjne, negocjacje
 • Przedsiębiorczość
 • Procesy optymalizacyjne
 • Zarządzanie zespołami
 • Optymalizacje kosztów operacyjnych
 • Logistyka

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Doktor nauk ekonomicznych, manager o szerokim doświadczeniu w zarządzaniu dużymi spółkami globalnymi, w tym spółkami Skarbu Państwa. Tworzy i nadzoruje procesy optymalizacyjne, mające na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotów. Dzięki dużej wiedzy z zakresu marketingu skutecznie nawiązuje i prowadzi współpracę w obszarze B2B, głównie na rynkach zagranicznych. Wyróżnia się wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi, pozwalającymi na swobodną komunikację z kontrahentami oraz skuteczne zarządzanie zespołem.

W 1996 r. pozyskał kapitał zagraniczny i utworzył oddział Raab Karcher Materiały Budowlane (obecnie Saint Gobain), największego dostawcy materiałów budowlanych, techniki sanitarnej i grzewczej oraz płytek ceramicznych w Niemczech. Prowadził całość inwestycji, począwszy od pozyskania terenu, opracowanie business planu, projekt architektoniczny, budowę oddziału i jego organizację, a także działalność firmy w regionie. W latach 2003 - 2009 pracował koncernie Lafarge jako Regional Manager odpowiedzialny za Polskę i kraje Europy Wschodniej. Utworzył struktury dystrybucji materiałów budowlanych na rynkach: Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Azerbejdżanu, Gruzji, Armenii i krajów bałtyckich.

W 2009 roku rozpoczął pracę w niemieckiej firmie Techem, która zajmuje się zarządzaniem energią i optymalizacją kosztów energii cieplnej i wody w oparciu o najnowsze innowacyjne technologie. Przez 5 lat pracy doprowadził do ponad 2,5-krotnego wzrostu obrotów, zoptymalizowana została struktura organizacyjna, a firma zdobyła 1 miejsce pod kątem ilości obsługiwanych klientów. Dr Jędrzejczak był odpowiedzialny za Polskę i Kraje Bałtyckie.

Podczas pracy w Spółce Exalo, która zatrudniała 3 600 pracowników, należącej do PGNiG, organizował struktury firmy po konsolidacji 5 największych firm z branży poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego. Zoptymalizowane zostały koszty operacyjne i struktura zatrudnienia pod nazwą Exalo S.A. Spółka posiadała także oddziały zagraniczne między innymi w Kazachstanie, Afryce, Dubaju, Litwie, Pakistanie, Czechach i Litwie. Największym sukcesem było pozyskanie do współpracy największego potentata w branży gazowej - firmy Saudi Aramco z Arabii Saudyjskiej, do której należą największe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie. Dr Jędrzejczak współpracował też z sześcioma branżowymi związkami zawodowymi w celu wspólnego wypracowywania zasad współpracy w ramach nowej struktury organizacyjnej. 

Dr Jędrzejczak optymalizował też struktury firmy Aquarius Management działającej w obszarze dewelopersko-medyczno-logistycznym. Firma została poddana gruntownej restrukturyzacji i optymalizacji, a także pozyskała nowe projekty.

Społecznie działa jako Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów z siedzibą w Warszawie. To jedna z niewielu organizacji stowarzyszeniowych, która uczestniczy w komisjach Ministerstwa Budownictwa. Jest również członkiem komitetu Audytu Przedsiębiorstwa  Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A., który należy do holdingu ZARMEN i działa na rzecz przemysłu energetycznego, wydobywczego i koksowniczego z siedzibą w Chorzowie.

Wybrane działania:

 • Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów (instytucja doradcza dla Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury) – Prezes Zarządu Głównego (2005 - 2016)
 • Projekt mentorski Absolwent VIP – mentor (od 2016 r.)
 • Aquarius Management Sp. z o. o. – Pełnomocnik ds. Optymalizacji (2016 - 2017)
 • Exalo Drilling SA (spółka Grupy Kapitałowej PGNiG SA) – Prezes Zarządu (2014 - 2016)
 • Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o. o. – Wiceprezes Zarządu / Country Manager (2009 – 2014)
 • Lafarge Roofing – Kami Plegel Roof Poland Sp. z o. o. – Prezes Zarządu / Regional Manager (2003 – 2009)
 • Raab Karcher Materiały Budowlane Sp. z o. o. – Dyrektor Regionalny (1996 -2002)

Doświadczenie zawodowe – obszary działań:

 • Doświadczenie w zarzadzaniu dużymi spółkami kapitałowymi w tym Spółkami Skarbu Państwa
 • Organizacja i nadzór procesów optymalizacyjnych mających na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotów
 • Negocjacje biznesowo – handlowe o obszarze sektorów B2B i B2C
 • Optymalizacje kosztów operacyjnych w spółkach (koszty zakupu, usługi obce, świadczenia pracownicze, zapasy magazynowe)
 • Organizacja spółek w procesach konsolidacji
 • Pozyskiwanie projektów B2B w Polsce i zagranicznych
 • Pozyskiwanie klientów strategicznych na rynkach zagranicznych
 • Budowa nowych kanałów dystrybucji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Restrukturyzacje firm oraz optymalizacje zatrudnienia
 • Organizacja działań marketingowych na rynkach krajowym i zagranicznych
 • Doświadczenie z zarządzaniu należnościami i zobowiązaniami
 • Skuteczne prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi
 • Negocjacje zbiorowych układów pracy
 • Prowadzenie procesów inwestycyjnych
 • Szczególne doświadczenie w branży budowlanej, zarządzaniu energią i sektorze poszukiwań i dystrybucji ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Opracowywanie audytów zarządczych w spółkach kapitałowych
 • Efektywne wdrażanie controlingu kosztów w przedsiębiorstwach
 • Planowanie budżetów i planów strategicznych w firmach globalnych
 • Tworzenie systemów motywacyjnych dla kadry kierowniczej

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Słowa kluczowe

Zarządzanie, przedsiębiorstwa, modele biznesowe, przedsiębiorczość, biznes, procesy, optymalizacja, logistyka