Remigiusz Kozłowski

dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ

Katedra Logistyki. Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce

Specjalizacja

Zarządzanie logistyką w sektorze publicznym

Zainteresowania naukowe:

 • Zarządzanie rozwojem następujących technologii:
  • telematyka i inteligentne systemy transportowe (ITS i C-ITS)
  • elektromobilność i autonomiczne pojazdy
  • technologie ekologiczne
 • Logistyka systemu ochrony zdrowia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w logistyce
 • Infrastruktura logistyki

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski jest wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Uzyskał stopień Profesora Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z najmłodszych wykładowców.

Remigiusz Kozłowski specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu infrastruktury logistyki, zarządzaniu nowoczesnymi technologiami i produkcją. Jest autorem ponad 40 artykułów naukowych, 11 monografii z czego jedna została wydana trzykrotnie a trzy kolejne doczekały się II wydania. Pod jego redakcją ukazały się m.in. takie pozycje jak „Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego” (2013), Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego(2012) oraz  „Wybrane zagadnienia infrastruktury logistyki i jej ekonomiki” (2012). Książka „Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych S-8 (Wrocław-Łódź), S-74 i S-12 dla rozwoju Polski Środkowo – Wschodniej” (2008) została wysłana jako materiał w ramach konsultacji Komisji Europejskiej dot. korytarzy TEN-T, w wyniku których zostały one rozbudowane na terenie Polski. Książka „Wykorzystanie zaawansowanych technologii w zarządzaniu projektami” wraz z wieloma innymi publikacjami wpisuje się w zainteresowania autora obejmujące obszar wykorzystania nowoczesnych technologii, który jest przedmiotem prowadzonych badań, prac konsultingowych oraz zajęć dydaktycznych.

Remigiusz Kozłowski brał udział w licznych działaniach na rzecz regionu Łódzkiego, m.in. organizował szereg konferencji poświęconych problematyce rozwoju infrastruktury transportu w Polsce, był członkiem Lokalnej Grupy Wsparcia (2012-2014) pracującej nad Lokalnym Planem Działania w Łodzi w ramach międzynarodowego projektu URBACT finansowanego bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz aktywnie uczestniczył w wielu konsultacjach społecznych dotyczących kluczowych spraw dla rozwoju miasta i regionu. Coraz ważniejszym problemem staje się bezpieczeństwo w tym ten jego obszar, który dotyczy zanieczyszczenia środowiska. Z tego powodu w 2015 roku został członkiem Łódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz prowadzi badania z zarówno tego zakresu, jak również z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

W początkowym okresie swojej kariery zawodowej przez kilka lat pracował w przedsiębiorstwach z sektora telekomunikacyjnego. Realizował szereg projektów, w tym także prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora: logistyki, produkcji oraz usług.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadził  zajęcia także na wielu innych uczelniach m.in. na Politechnice Łódzkiej, Społecznej Akademii Nauk i Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Wygłaszał referaty, prezentacje, a także uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest autorem książki poświęconej pisaniu prac dyplomowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i ma na swoim koncie wypromowanych ponad 500 dyplomantów (magistrów i licencjatów).

Wybrane działania:

 • Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Realizacji Inwestycji Środkowoeuropejskiego Centrum Logistycznego - członek (od 2017)
 • Urząd Miasta Łodzi - ekspert - Konsultacje społeczne dotyczące bezkolizyjnego przejazdu w formie wiaduktu na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego, al. Rydza-Śmigłego (2015)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - ekspert - Przygotowanie regionalnej strategii rozwoju transportu 2020 (2015)
 • Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - członek zespołu roboczego ds. nadzoru nad ruchem drogowym oraz zespołu ds. infrastruktury (od 2015)
 • Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce - kierownik (od 2016)
 • Ekspert - Badania nad kompetencjami kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania (2015)
 • Ekspert - Badania uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania standardu elektronicznego kodu produktu w Polskich przedsiębiorstwach oraz ocena potencjału rynkowego identyfikatora RFID i możliwości jego komercjalizacji (2015)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Raporty, komentarze, opinie, publikacje

Co dalej z wiaduktem na A1?

Problemy związane z budową S14

Brak opłat na autostradach

Tunel średnicowy w Łodzi

Raport - niebezpieczne skrzyżowania

Rewolucja w MPK Łódź

Dworzec Łódź Fabryczna – co znaczy dla miasta i kraju? (1/2)

Dworzec Łódź Fabryczna – jakich inwestycji jeszcze brakuje? (2/2)

Nauczanie logistyki – informacje o projekcie CALM

Wybrane publikacje w mediach:

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Zainteresowania dydaktyczne - prowadzone zajęcia:

 • Infrastruktura logistyki
 • Technologie wykorzystywane w logistyce
 • Zarządzanie projektami
 • Zastosowanie systemów teleinformacyjnych w logistyce
 • Systemy automatycznej identyfikacji
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie produkcją i operacjami
 • Teleinformatyczne systemy wspomagające zarządzanie
 • Procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach

Kierownik grantów:

 • InfoGeoLog: Informatyka - Geoinformacja, Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców (2013-2015)
 • Nauka logistyki i zarządzania produkcją wspomagana komputerowo (2014-2016)

Słowa kluczowe

Logistyka, nowoczesne technologie, transport, infrastruktura, teleinformatyka, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami