Mariusz Woźniakowski

dr Mariusz Woźniakowski

Katedra Marketingu, Zakład Strategii Marketingowych

Specjalizacja

Komunikacja marketingowa, media społecznościowe, promocja, handel, e-commerce

Zainteresowania naukowe:

 • Komunikacja marketingowa
 • Marketing społecznościowy
 • Marketing sensoryczny
 • Grywalizacja
 • Zarządzanie marketingowo-logistyczne
 • Handel (innowacje w handlu, e-commerce)

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dr Mariusz Woźniakowski pracuje w Uniwersytecie Łódzkim od 2011 roku, a od 2014 na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania. W tym samym roku obronił rozprawę doktorską „Internetowe public relations w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw”. Od 2012 współpracuje z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w charakterze wykładowcy.

Prowadzone przez niego badania skupiają się na dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy szeroko rozumianej komunikacji marketingowej ze szczególnym uwzględnieniem internetowego public relations, marketingu społecznościowego, grywalizacji. W drugim koncentruje się na związkach marketingu i logistyki, wyrażanych w takich zagadnieniach jak: zarządzanie marketingowo-logistyczne, e-commerce, merchandising, omnichannel.

Jest autorem lub współautorem około 50 publikacji naukowych, w tym monografii „Marketing społecznościowy w polskich przedsiębiorstwach” (2016).

Mariusz Woźniakowski prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych. Wśród prowadzonych przedmiotów znajdują się: Innowacyjność i design w marketingu, Nowoczesne technologie w marketingu, Marketing w firmach logistycznych, Biznes muzyczny.

Wybrane działania:

 • Wyróżnienia:
  • 2006 - Paszport Zarządzania 2006 nadany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za „ponadprzeciętne zaangażowanie na rzecz rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ”
 • Członkostwo w stowarzyszeniach:
  • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu (od 2018)
 • Współudział w organizacji konferencji naukowych:
  • 11.2016 – „Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnej gospodarce”
  • 10.2014 – „Zarządzanie i sport - wzajemny transfer wiedzy”
  • 10.2009 – „Klaster logistyczny na tle procesów rozwoju regionu” 

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Wybrane publikacje w mediach:

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Kierownik grantów:

 • 2014 – „Internetowe public relations w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw” – kierownik projektu

Udział w projektach badawczych:

 • 2018  - „Procesy logistyczno-marketingowe w przedsiębiorstwach z branży transportu samochodowego”. Podmioty realizujące: Uniwersytet Łódzki, Polski Instytut Transportu Drogowego
 • 2011/2012 – projekt „Open Research Platform” współfinansowany ze środków UE – EFRR w ramach Programu Interreg IVC. Podmiot realizujący: Uniwersytet Łódzki
 • 2011 – „Making Knowledge Work” – ekspertyza zawierająca wnioski z analizy potencjału innowacyjnego województwa łódzkiego w kontekście możliwości wdrożenia wybranych 3 praktyk zaprezentowanych w ramach projektu MKW w zakresie analizy realizacji wydatkowania środków unijnych w woj. łódzkim w okresie programowania 2007-2013 PO WŁ. Podmiot realizujący: Centrum Transferu Technologii UŁ;
 •  2009 – „Logistyka 2025 – badanie eksperckie metodą delficką” . Podmiot realizujący: Zakład Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ
 • 2007-2009 – „Indeks BI-NGO – komunikacja społecznego zaangażowania firm poprze Internet”. Podmiot realizujący: Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania

Słowa kluczowe

Komunikacja marketingowa, media społecznościowe, handel, e-commerce