Marcin Michalak

dr Marcin Michalak

Katedra Rachunkowości, Zakład Rachunkowości Międzynarodowej

Specjalizacja

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych, analiza finansowa, kształtowanie polityki rachunkowości, kreatywna/agresywna rachunkowość, kalkulacje kosztów i rażąco niska cena w postępowaniach przetargowych, rachunkowość zarządcza

Zainteresowania naukowe:

 • Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych – pomiar i raportowanie (MSR 36, KSR 4)
 • Sprawozdawczość finansowa w kontekście użytkowników informacji – kształtowanie polityki rachunkowości oraz interpretacja informacji
 • Integracja podsystemu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Rachunek kosztów w systemie zamówień publicznych
 • Lean accounting/lean management
 • Kształcenie w zakresie rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego i holistycznego

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dr Marcin Michalak pracuje jako adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i analizy finansowej na licznych studiach podyplomowych oraz kursach menedżerskich i programach MBA, w tym organizowanych przez: Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania UŁ, Ośrodek Badań i Studiów Francuskich UŁ, Centrum Innowacji UŁ. Wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Był stypendystą University of Texas (USA, Austin) w ramach programu Master of Science in Science and Technology Commercialization w IC2 Institute (University of Texas, USA). Ukończył szkolenie ATAC – Accelerated Technology Assessment and Commercialization prowadzone przez Instytut IC2 przy Uniwersytecie Teksańskim w Austin (USA) oraz uzyskał Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie programu 6-modułowego w module „Finansowanie nowych przedsięwzięć” (Certification to Deliver Instructions in the IC2 Institute Workshop Module „Financing New Ventures).

Trener na szkoleniach zamkniętych organizowanych dla firm polskich i międzynarodowych, w tym m.in. Nemak Sp. z o.o., BP Polska, MAN Accounting Center, Toyota Motor Poland, Audi/Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., International Paper, Poczta Polska, Takeda SSC, PGNiG, Bank BPH, Bank PKO BP, Orlen SA, PGE Dystrybucja Sp. z o.o., PGE Obrót SA, Ferax Irill sp. z o.o., Polfa Warszawa, Polfa Pabianice, PNB Paribas Leasing, PKO Leasing, PGE GiE Grupa BOT, Tate & Lyle. Nemak Sp. o.o., ADM Consulting Group S.A., PKP SA. Trener Akademii Biznesu MDDP. Trener z zakresu rachunkowości zarządczej w ramach certyfikowanych kursów dla profesjonalnych marketerów - The Professional Diploma in Marketing (Chartered Institute of Marketing – CIM) - organizowanych przez firmę Questus.

Posiada bogate, 16-letnie doświadczenie w zakresie działalności konsultingowo-doradczej. Na stałe współpracuje z Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi Sp. z o.o. (od 2003 roku do dziś) oraz T.G. Rafib (od 2002 do dziś). Współautor wielu projektów wdrożeniowych z zakresu rachunkowości finansowej (dokumentacja polityki rachunkowości, ZPK, organizacji i dokumentacji systemów podatkowych) oraz z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach branży: energetycznej, tekstylnej, motoryzacyjnej, hotelarskiej, transportowej, flotowej. Realizował m.in. projekty wdrożeniowe dla takich firm jak: Południowy Koncern Energetyczny S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A., Elektrownia Kozienice S.A., Spółek Grupy GiE BOT S.A. i Grupy BOT SA, Koncern Energetyczny ENERGA S.A., Toyota Motor Poland, Fota SA, Koksownia Viktoria SA i jej spółki zależne, Orbis SA, PKP Cargo SA, Ferax Irill Sp. z o.o. (Gatta), Armada Fleet Management SA, Kia Górażka Sp. z o.o., Verte Sp. z o.o., MPO Warszawa, BZPG Stomil SA, PEC Oświęcim..

Autor ponad 1000 komentarzy i analiz dla praktyków: Vademecum Biegłego Rewidenta (Wolters Kluwers), Biuletynu Rachunkowości, Monitor Księgowego (Infor), Nowe standardy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza i controlling (Infor). Autor lub współautor około 100 artykułów oraz autor lub współautor kilku książek.

Wybrane działania:

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ ds. Finansowych (2017 - do dziś)
 • Ekspert Banku Światowego i Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów w zakresie opracowania Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” (2015 - 2016)
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
  • Komisja ds. Rozwoju Zawodu Księgowego Rady Naukowej SKwP – sekretarz (2015 - 2018)
  • Komisja ds. Edukacji Rachunkowości Rady Naukowej SKwP – sekretarz (2011 - 2015)
  • Zespół ds. Akredytacji uczelni wyższych kształcących w zakresie rachunkowości (2012 - 2014)
  • Zespół ds. opracowania zasad akredytacji uczelni wyższych w ścieżce certyfikacji zawodu – członek (2012)
 • Pracownik Biura Prawnego Urzędu Miasta st. Warszawy (2014-2018)
 • Pełnomocnik stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawach z zakresu rażąco niskiej ceny (2014 - 2018)
 • Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer – ekspert portalu dla księgowych (2008 - 2012)
 • Rada Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko (2010 - 2018)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Wybrane publikacje w mediach:

Wybrane strategie, ekspertyzy, raporty:

 • ADM Consulting S.A. - model prognozowania sprawozdań finansowych na potrzeby wniosków o pozyskanie finansowania zewnętrznego na projekty wdrożeniowe i badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem narzędzi analizy finansowej (2017)
 • Współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego (2015 – 2016) 
 • Opinie, opracowania i pisma procesowe w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym w Warszawie w zakresie postępowań o rażąco niską cenę, odszkodowania i oceny zdolności ekonomicznej i finansowej (2014-2018)
 • Współautor Kompleksowego Systemu Informacyjnego (KSI) do zarządzania Uniwersytetem Łódzkim (2012)

Zajęcia dydaktyczne:

 • Rachunkowość finansowa
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza/controlling
 • System finansowo-księgowy jednostki
 • Kształtowanie polityki rachunkowości jednostki
 • Analiza finansowa
 • Analizy biznesowe w zarządzaniu

Słowa kluczowe

Utrata wartości aktywów, polityka rachunkowości, kreatywna/agresywna rachunkowość, rażąco niska cena, sprawozdawczość finansowa, lean accounting, środki trwałe, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza