Maciej Urbaniak

prof. dr hab. Maciej Urbaniak

Katedra Logistyki

Specjalizacja

Zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka, doskonalenie procesów, systemowe zarządzanie jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem

Zainteresowania naukowe:

 • Rola standardów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w logistyce
 • Narzędzia doskonalenia procesów operacyjnych (takich jak Toyota Production System, Lean Management, Six Sigma) w łańcuchach dostaw

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak jest wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim. Ma bogate doświadczenie jako konsultant, szkoleniowiec oraz auditor systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem.

Maciej Urbaniak specjalizuje się w zakresie problematyki doskonalenia procesów w łańcuchach dostaw. Jest autorem ponad 200 publikacji (w tym 10 książek) wydanych w Polsce i za granicą (m.in. w Austrii, Chinach, we Francji, w Korei Południowej, Portugalii, Słowenii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na Litwie) z zakresu zarządzania jakością, zarządzania łańcuchem dostaw, innowacji produktowych i procesowych oraz marketingu na rynku B2B. Jest on także autorem licznych opinii na temat  rozwiązań innowacyjnych w zakresie logistyki produkcji, magazynowania i dystrybucji.

Odbył staże na uczelniach oraz w przedsiębiorstwach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Wyniki prowadzonych badań prezentował na konferencjach i seminariach w Austrii, Chinach, Francji, Kanadzie, Korei, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Słowenii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Podczas XII Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2019 poprowadził ogólnopolską debatę na temat rozwoju korytarzy transportowych i punktów intermodalnych oraz panel „Rozwój korytarzy transportowych i punktów intermodalnych".

Maciej Urbaniak jest ewaluatorem zewnętrznym programu studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz współzałożycielem Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej LODZistics. Kieruje Katedrą Logistyki oraz Zakładem Doskonalenia Procesów Operacyjnych, a także studium podyplomowym – Systemy Zarządzania Jakością.

 

Wybrane działania:

 • Certyfikat Jakości Roku – członek Kapituły (od 2016 r.)
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – członek zarządu oddziału (od 2016 r.)
 • Polskie Towarzystwo Naukowe Marketingu – członek (od 2014 r.)
 • Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości – ekspert programu „Wysoka jakość w ochronie zdrowia” (od 2014 r.)
 • Narodowe Centrum Nauki
  • Konkursy OPUS, SONATA, PRELUDIUM – ekspert oceniający wnioski (2013-2014)
 • „Problemy Jakości” – członek komitetu redakcyjnego (od 2013 r.)
 • Kaunas Technical University
  • „Social Science” – członek komitetu redakcyjnego od 2013-2014
 • Polska Akademia Nauk
  • Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
   • “Organizacja i Kierowanie” – członek komitetu redakcyjnego (od 2012 r.)
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – wice-prezes oddziału (2008-2011)
 • Le Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad (PGV) – członek (od 2010 r.)
 • Polskie Towarzystwo Logistyczne - członek (od 2008 r.)

Wybrane publikacje w mediach:

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Słowa kluczowe

Logistyka, zarządzanie jakością, łańcuchy dostaw, procesy operacyjne, zarządzanie środowiskiem, zarządzanie bezpieczeństwem