Maciej Malarski

dr Maciej Malarski

Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania Wiedzą

Specjalizacja

Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie procesami organizacyjnymi, systemy motywacyjne, badanie opinii pracowników, zarządzanie kompetencjami, coaching i mentoring, ciągłe doskonalenie, diagnoza i restrukturyzacja przedsiębiorstw

Zainteresowania naukowe:

 • Budowanie wizerunku organizacji
 • Efektywność organizacji
 • Ciągłe doskonalenie procesów
 • Małe i średnie firmy
 • Powstawanie start-upów

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Maciej Malarski, starszy wykładowca w Zakładzie Zarządzania Wiedzą w Katedrze Zarządzania UŁ. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie w Edynburgu, obronił rozprawę doktorską pod tytułem "Elastyczność systemu operacyjnego jako element strategicznej przewagi przedsiębiorstwa". Obszarem jego zainteresowań jest rozwój i rozpowszechnianie wiedzy w organizacjach, doskonalenie procesów operacyjnych w przedsiębiorstwach, tworzenie i wdrażanie systemów zarządzania personelem.

Obok pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie Łódzkim zajmuje się realizowaniem projektów z zakresu doradztwa personalnego i organizacyjnego. Prowadził wiele projektów doradczych i szkoleniowych z zakresu systemów motywowania, wartościowania pracy i systemów oceniania pracowników, audytu komunikacji, restrukturyzacji systemów wynagradzania personelu: diagnozy organizacji, reorganizacji systemów zarządzania i struktur organizacyjnych, badania opinii pracowników. W latach 2013-2014 kierował projektem badawczym „Nowoczesny handlowiec na rynku pracy województwa łódzkiego”, w ramach którego badano poziom kompetencji absolwentów szkół ponadpodstawowych w relacji do potrzeb rynku pracy. Jest autorem lub współautorem 52 publikacji naukowych.

Wybrane działania:

 • Society for Human Resources Management – członek (2013-2016)
 • Kierownik specjalności Zarządzanie biznesem (od 2014)
 • Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Apteką (od 2014)
 • Kierownik projektu: Nowoczesny handlowiec na rynku pracy województwa łódzkiego (2013-2014)

Wybrane strategie, ekspertyzy, raporty

 • Azymut – projekty doradcze (2017)
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – członek zespołu projektowego (2016)
 • Questus – prowadzący warsztaty dla sądownictwa (2014)
 • FPL – projekty doradcze (1996-2014)
 • Respekt - projekty doradcze (2011-2012)
 • Sandoz - projekty doradcze (2010-2011)
 • ZA Puławy - projekty doradcze (2009-2011)
 • PWC – współpraca w realizacji projektu wdrażania kompetencji dla jednostek administracji państwowej (2015)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz więcej zdjęć w wysokiej rozdzielczości

Słowa kluczowe

Systemy motywacyjne, kompetencje, zarządzanie kompetencjami, coaching, mentoring, ciągłe doskonalenie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie procesami, start-up