Jerzy Różański

prof. dr hab. Jerzy Różański

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

Specjalizacja

Problematyka funkcjonowania, rozwoju, finansowania i rachunku opłacalności inwestycji podejmowanych w przedsiębiorstwach działających w skali międzynarodowej, finansowanie innowacji przedsiębiorstw, alternatywne źródła finansowania

Zainteresowania naukowe:

 • Procesy wzrostu przedsiębiorstwa i modelowanie wzrostu przedsiębiorstwa
 • Inwestycje rzeczowe i kapitałowe i badanie ich efektywności
 • Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw - procesy globalizacji i ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa
 • Strategie inwestycyjne i finansowe przedsiębiorstw w warunkach umiędzynarodowienia ich działalności

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Prof. dr hab. Jerzy Różański jest Kierownikiem Katedry Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, był także prodziekanem Wydziału ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania, rozwoju, finansowania i rachunku opłacalności inwestycji podejmowanych w przedsiębiorstwach działających w skali międzynarodowej, finansowania innowacji przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł finansowania.

W latach 2013-2015 pełnił funkcję członka Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Wicepremierze - Ministrze Gospodarki. Członek zespołu ekspertów Narodowego Centrum Nauki i recenzent NCN oraz członek Rady Naukowo-Programowej przy Marszałku Województwa Łódzkiego (obecnie Wojewódzkie Obserwatorium Terytorialne).

Autor ponad 150 publikacji polsko- i anglojęzycznych. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (Lizbona, Ateny, Rzym, Madryt, Wiedeń, Teneryfa). Odbył staże naukowe w Oksfordzie, Lyonie, Berlinie, Bochum i Stuttgarcie oraz Moskwie. Kierował grantami badawczymi, m.in. grantem Prezydenta m. Łodzi, grantami Narodowego Centrum Nauki, oraz grantem unijnym (we współpracy z Uniwersytetem w Manchesterze). Pełnił funkcje w radach nadzorczych dużych polskich firm, m.in. jako wiceprzewodniczący i przewodniczący Rady Nadzorczej ZWCh „Anilana”.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. w 2016 roku Medal im. Adamieckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, liczne nagrody Rektora UŁ, nagrody I stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (nagroda zespołowa). Prof. dr hab. Jerzy Różański otrzymał podziękowanie od Ministra Gospodarki za wybitny wkład w prace Krajowej Rady Przedsiębiorczości, które były źródłem inspiracji przy kształtowaniu polityki gospodarczej Polski w latach 2013-2015. Laureat odznaki honorowej miasta Łodzi (2013).

Wybrane działania:

 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie - członek Rady Naukowej (od 2017 r.)
 • Narodowe Centrum Nauki - stały recenzent (2013-2016)
 • Narodowe Centrum Nauki - ekspert (2015)
 • Krajowa Rada Przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki - członek (2012-2015)
 • Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki - POKL - członek (2007, 2012, 2015)
 • Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego - członek Rady Naukowo-Programowej (2007-2015)
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi
  • Członek Naukowej Rady Programowej (od 2011 r.)
  • Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki - jako przedstawiciel uczelni łódzkich (2007-2016)
 • Czasopismo e-finanse - udział w Radzie Programowej (2005-2016)
 • Elektrownia Bełchatów - Przewodniczący Rady Nadzorczej (2003-2005)
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
  • Wiceprezes łódzkiego oddziału (2005, 2009)
  • Członek Głównej Rady Naukowej (2001- 2009)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Wybrane publikacje w mediach:

Kierownik grantów:

 • „Struktura finansowania a rozwój przedsiębiorstw rodzinnych regionu Łódzkiego” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki (2010-2012)
 • „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność sektorów gospodarki i przedsiębiorstw kraju goszczącego na przykładzie Polski” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Naukowych (2007-2008)
 • „Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie” – Urząd Miasta Łodzi, Grant Prezydenta Miasta Łodzi (2007-2008)
 • „Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu Łódzkiego” – Urząd Marszałkowski w Łodzi, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego (2011-2013)

Wybrane wyróżnienia:

 • Nominacja do nagrody Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie za monografię "Współczesne przedsiębiorstwo a wyzwania gospodarki światowej" (2016)

Słowa kluczowe

Inwestycje, strategie inwestycyjne, strategie finansowe, umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, pozyskiwanie funduszy, fundusze unijne