Jacek Kalinowski

dr Jacek Kalinowski

Katedra Rachunkowości, Zakład Rachunkowości Zarządczej

Specjalizacja

Zarządzanie kosztami (projekty długoterminowe, uczelnie wyższe, ochrona zdrowia), podatki a rachunkowość, wykorzystanie Excela w rachunkowości, rezerwy aktuarialne, rachunkowość MŚP

Zainteresowania naukowe:

 • Zarządzanie kosztami projektów (kontraktów) długoterminowych
 • Zarządzanie kosztami uczelni wyższych
 • Tworzenie rezerw aktuarialnych na koszty przyszłych świadczeń pracowniczych
 • Wykorzystanie technik komputerowych w rachunkowości, w tym w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Wykładowca z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej (MSR/MSSF), rachunkowości zaawansowanej, a także zastosowania technik informatycznych w rachunkowości. Doświadczony konsultant i trener szkoleniowy wielu firm w Polsce. Członek Project Management Institute (PMI) oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kierownik studiów podyplomowych “Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ. Stypendysta University of Texas at Austin, USA. 

Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Polsce – autor pytań z przedmiotu „Rachunkowość finansowa cz. II”. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości i podatków. Ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości, działającego przy Ministerstwie Finansów (Departament Rachunkowości). W ramach tej działalności autor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 “Niezakończone usługi budowlane” (2006 r), jego aktualizacji (2009 r.) oraz projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska” (2012 r.).

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się projektowaniem systemów wielozadaniowego rachunku kosztów oraz systemów budżetowania dla dużych i średnich firm w Polsce. Specjalizuje się również w obszarze dostosowywania sprawozdań finansowych do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz w obszarze powiązania regulacji podatkowych z regulacjami rachunkowości. Zajmuje się zagadnieniami finansowo-księgowymi i podatkowymi oraz projektuje i opiniuje systemy informatyczne wykorzystywane w podmiotach gospodarczych.

Od 2012 roku do chwili obecnej zastępca Kwestora Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach tej funkcji odpowiedzialny był za wdrożenie projektu Kompleksowego Systemu Informacyjnego do zarządzania UŁ i narzędzia do jego zastosowania – zintegrowanego systemu informatycznego SIMPLE.ERP (wdrożenie zakończone w roku 2013). Od roku 2014 odpowiedzialny za nadzór nad tworzeniem informacji zarządczych do zarządzania Uniwersytetem Łódzkim.

Od wielu lat jest doradcą i konsultantem finansowym w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych (np. Polpharma SA, Trakcja Polska – PKRE SA, PZF POLFA SA, Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o., Zakłady Azotowe WŁOCŁAWEK SA, Zakłady Sprzętu Oświetleniowego ELGO SA, Fabryka Aparatury pomiarowej PAFAL SA, Łódzki Zakład Energetyczny ŁZE SA).

Wybrane działania:

 • Komisja Europejska 
  • Dziewiąty Program Ramowy - zespół ds. uproszczenia zasad rozliczania i wypracowania metod bardziej efektywnego wykorzystania środków finansowych - członek (2018)
 • Uniwersytet Łódzki
  • Zastępca Kwestora Uniwersytetu Łódzkiego (od 2012)
  • Komitet Sterujący ds. wdrożenia na UŁ zintegrowanego systemu informatycznego SIMPLE.ERP - przewodniczący Komitetu (2012 – 2014)
  • Komitet Sterujący do spraw wdrażania uchwały nr 140 Senatu UŁ o decentralizacji zarządzania UŁ - członek Komitetu (od 2009)
  • Komitet Wykonawczy do spraw wdrożenia kompleksowego systemu informacyjnego dla wspomagania zarządzaniem UŁ - przewodniczący Komitetu (2008 – 2011)
  • Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania - członek zarządu (2008-2011)
 • Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji MUCI - członek Rady Dyrektorów (od 2016)
 • Autonomiczne Koło Terenowe nr 4 Łódzkiego Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego - Prezes Zarządu (od 2012)
 • Krajowa Izba Biegłych Rewidentów w Polsce - Komisja Egzaminacyjna – egzaminator (2011 – 2012)
 • Łódzki Klub Campingu i Caravaningu - członek Komisji Rewizyjnej (2011 – 2012)
 • European Accounting Association - członek (od 2006)
 • Ministerstwo Finansów - Komitet Standardów Rachunkowości – ekspert (2005 - 2012)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Komentarz – zmiany w finansowaniu uczelni

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Autor projektów:

 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 “Niezakończone usługi budowlane" (2006 r)
 • Aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 “Niezakończone usługi budowlane” (2009 r.)
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 “Działalność deweloperska” (2012 r.)

Współautor projektów:

 • Analiza stanu organizacji i rachunku kosztów oraz diagnozy zmian dla potrzeb zarządzania - Zamawiający: Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej " CHEMAR" SA (1998)
 • Wielozadaniowy rachunek kosztów i wyników dla potrzeb rachunkowości zarządczej  - Zamawiający: Łódzki Zakład Energetyczny ŁZE S.A.  (1998-1999)
 • Analiza i ocena procesów, organizacji i rachunku kosztów  - Zamawiający: „MZK Piła” (1999)
 • System wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników dla potrzeb wdrożenia controllingu  - Zamawiający: Kujawska Fabryka Manometrów „KFM” S.A. we Włocławku (1999)
 • System wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników dla potrzeb rachunkowości zarządczej i controllingu  - Zamawiający: Fabryka Aparatury Pomiarowej „PAFAL” S.A. (2001)
 • System budżetowania kosztów i planowania płynności finansowej  - Zamawiający: „POL-NIL” Sp. z o.o. (2001)
 • System wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników dla potrzeb rachunkowości zarządczej  - Zamawiający: PAWO - Producent Odzieży Męskiej (2002)
 • Opracowanie struktur analitycznych kosztów, metod kalkulacji kosztów produktów i procesów (działań) oraz wyodrębnienia centrów odpowiedzialności dla potrzeb budżetowania i sprawozdawczości wewnętrznej dostosowanego do zarządzania kosztami - Zamawiający: Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o.  (obecnie Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW S.A.) (2003)
 • Wielozadaniowy rachunek kosztów dla potrzeb  rachunkowości zarządczej i zarządzania projektami długoterminowymi - Zamawiający: Trakcja Polska – PKRE S.A. (2004 - 2006)
 • Wielozadaniowy rachunku kosztów i wyników dla potrzeb rachunkowości zarządczej i controllingu, analizy i oceny procesów, organizacji i  rachunku kosztów
   - Zamawiający: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. (2006-2007)
 • Systemu rachunkowości zarządczej  - Zamawiający: NEMAK POLAND Sp. z o.o. (2007)
 • Dokument „Zasady rozliczenia kosztów działalności Spółek GK PSE-Operator – Model rachunku kosztów w spółkach GK PSE-Operator” (w Spółkach Obszarowych oraz PSE-INFO  S. z o.o.) spójny z wdrażaną w GK PSE-Operator polityką rachunkowości.Projekt systemu rachunkowości zarządczej w GK PSE Operator S.A. - Zamawiający: GK PSE OPERATOR SA (2008)
 • Opracowanie analizy i oceny procesów, organizacji i rachunku kosztów  - Zamawiający: IMP w Łodzi  (2013)
 • System budżetowania i analizy dokonań  - Zamawiający: Nowa Era Sp. z o.o.  (2014-2015)
 • System wielozadaniowego rachunku kosztów dla potrzeb controllingu - Zamawiający: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.  (1998)
 • System wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników dla potrzeb wdrożenia rachunkowości zarządczej i zbudowania systemu motywacyjnego - Zamawiający: Instytut Ochrony Środowiska (1998-1999)

Słowa kluczowe

Finanse, rachunkowość, podatki, koszty, Excel, sprawozdawczość finansowa, budżetowanie, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, rachunkowość międzynarodowa, MSR/MSSF, zarządzanie projektami, ochrona zdrowia, zarządzanie uczelniami wyższymi, podatki, system podatkowy, uproszczone formy ewidencji podatkowej