Jacek Gad

dr hab. Jacek Gad

Katedra Rachunkowości, Zakład Rachunkowości Finansowej

Specjalizacja

Corporate governance, sprawozdawczość finansowa i niefinansowa

Zainteresowania naukowe:

 • Nadzór korporacyjny
 • Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa
 • Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych
 • Działalność rad nadzorczych oraz komitetów audytu w praktyce spółek publicznych
 • Dobre praktyki spółek publicznych
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dr hab. Jacek Gad pracuje od 2010 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Jacek Gad w latach 2011–2013 pełnił funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2017 roku jest redaktorem tematycznym uznanego w środowisku naukowym czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Od czterech lat organizuje ogólnopolskie, cykliczne konferencje dotyczące nadzoru korporacyjnego skupiające wybitnych praktyków oraz przedstawicieli ekonomii, zarządzania, prawa, rachunkowości i finansów. W trakcie konferencji prezentowane są najbardziej aktualne zagadnienia, wyniki badań oraz „palące” problemy dotyczące nadzoru korporacyjnego.

Prowadzone przez niego badania dotyczą m.in. mechanizmów nadzoru korporacyjnego, w tym działalności rad nadzorczych w praktyce spółek publicznych, organizacji systemu komunikacji w spółkach publicznych, konstrukcji systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, implementacji międzynarodowych oraz krajowych regulacji dotyczących nadzoru korporacyjnego, dobrych praktyk spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, współczesnej sprawozdawczości niefinansowej oraz finansowej, w tym implementacji w praktyce sprawozdawczej koncepcji wyniku całościowego.

Jest autorem 75 publikacji, w tym nagrodzonej przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce monografii „Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych”.

Jacek Gad prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zarządzania, Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach: Rachunkowość, Finanse i rachunkowość, Prawo podatkowe i rachunkowość, Zarządzanie, Zarządzanie dla nieekonomistów, Logistyka, Ekonomia. Prowadził zajęcia na elitarnych studiach podyplomowych dla sędziów i prokuratorów z zakresu finansów i ekonomii. Prowadził również zajęcia dotyczące otwierania działalności gospodarczej, zarządzania finansami przedsiębiorstw na studiach podyplomowych Transport, spedycja, logistyka oraz Coaching w życiu i biznesie.

Wybrane działania:

 • Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica - redaktor tematyczny (od 2017)
 • Komisja ds. Jakości Badań Naukowych na Wydziale Zarządzania UŁ – członek (od 2016)
 • The European Accounting Association (EAA) – członek (od 2015)
 • Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania (SIZ) – członek (od 2011)
 • Biuro analiz, usług finansowych i informatycznych „Progres” – konsultant (2005 – 2009)
 • Centrum Controllingu & Analiz Ekonomicznych – konsultant (od 2005)
 • Kompap S.A., Dział Księgowości i Analiz Finansowych – analityk (2005)

Wybrane strategie, ekspertyzy, raporty:

 • Opracowanie założeń upadłości układowej spółki z sektora handlu detalicznego – współautor (2014)
 • Projekt optymalizacji finansowej jednostki świadczącej usługi medyczne – współautor (2011)
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego realizowanego w szkole wyższej – współautor (2009)
 • Projekt restrukturyzacji spółki akcyjnej działającej na rynku usług budowlanych – współautor (2006)
 • Audyt w zakresie w zakresie rachunku kosztów i rozwiązań controllingowych funkcjonujących w polskim holdingu energetycznym – konsultant (2006)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Kierownik grantów lub projektów:

 • Projekty naukowe indywidualne, finansowane ze środków dla Młodych Naukowców, Uniwersytet Łódzki:
  • „Nadzór korporacyjny a komitet audytu – aspekt sprawozdawczy” (2012 – 2016)
  • „Funkcjonowanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego w Polsce i zagranicą” (2017-2018)
 • Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki:
  • „Ujawnienia dotyczące kontroli nad sprawozdawczością finansową a charakterystyki nadzoru korporacyjnego: perspektywa polskiego rynku kapitałowego” (2018-2019)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualne:
  • za cykl publikacji „Wynik całościowy jako nowa koncepcja sprawozdawczości finansowej” (2017)
  • za osiągnięcia organizacyjne (2016)
  • za osiągnięcia organizacyjne (2015)
  • za książkę „Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych” (2012)
 • Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowe:
  • za Najlepszy Podręcznik Akademicki (2017)
  • za książkę "Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem - wymiar finansowy i niefinansowy" (2016)
  • za książkę „Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego” (2011)
  • za książkę „Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji” (2012)
 • Nagroda WuZetka dla najlepszego wykładowcy w kategorii „Sprawiedliwy wykładowca” (2016)
 • Wyróżnienie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za wypromowanie prac dyplomowych dotyczących praktycznych rozwiązań dla Wydziału Zarządzania UŁ (2012)
 • Zarząd Główny oraz Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • III nagroda im. Prof. dr hab. St. Skrzywana za pracę doktorską (2011)
  • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości za pracę magisterską (2009)
  • III nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości za pracę magisterską (2007)

Wybrane publikacje w mediach

Słowa kluczowe

Nadzór korporacyjny, rada nadzorcza, komitet audytu, rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość niefinansowa, dobre praktyki