Grzegorz Urbanek

dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ

Katedra Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa

Specjalizacja

Wycena marki, wycena własności intelektualnej, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie strategiczne

Zainteresowania naukowe:

 • Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Wycena własności intelektualnej
 • Pomiar przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • Budowa i wycena marki

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dr hab. Grzegorz Urbanek pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. Dr hab. ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Kierownik Zakładu Wyceny i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa UŁ. Absolwent kierunku Ekonometria i Statystyka Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył liczne staże m.in. w IESE International School of Management Barcelona, University of Tennessee w Knoxville, EAP Berlin, Erasmus University w Rotterdamie, Middlesex University w Londynie. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Biegłych w Zakresie Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.

Grzegorz Urbanek specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wyceną marki, wyceną własności intelektualnej, wyceną przedsiębiorstw, zarządzaniem strategicznym. Autor ponad 100 publikacji książkowych i artykułów z tej tematyki, wydawanych w Polsce i za granicą. Jest m.in. autorem książek: „Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa” (PWE) oraz „Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa” (Wolters Kluwer). W październiku 2019 roku ukazała się jego nowa książka „Zarządzanie wartością marki. Jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa”.

Autor kilkudziesięciu opinii i ekspertyz w zakresie wyceny marek, wyceny przedsiębiorstw, szacowania wysokości utraconych korzyści. W latach 2004 - 2018 brał udział w projekcie „Ranking najbardziej wartościowych polskich marek”, realizowanym przez dziennik Rzeczpospolita przy współpracy z firmą konsultingową Ernst&Young a następnie firmą konsultingową Acropolis Advisory. Autorstwo algorytmu obliczania siły marek na potrzeby rankingu i wspólnie z konsultantami z E&Y metodologii wyceny marek. W ramach projektu coroczne sporządzanie komentarzy do wyników rankingu publikowane w dodatku Rzeczpospolitej – „Marki polskie”.

Był przewodniczącym i członkiem Rad Nadzorczych, m.in. Tomtex S.A., Mazovia S.A., Koronki S.A., Dolwis S.A., Bielbaw S.A. Pracował jako członek zarządu w Próchnik S.A. i PGF Łódź sp. z o.o.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim. Wygłaszał referaty, prezentacje, a także uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach w Polsce i za granicą.

Wybrane działania:

 • Uniwersytet Łódzki - Prorektor ds. ekonomicznych (od 2016 r.)
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania - Prodziekan ds. finansowych (2013-2016)
 • Stowarzyszenie Biegłych w Zakresie Wyceny Przedsiębiorstw - członek założyciel (od 2015 r.)
 • Folia Oeconomica, UŁ - członek komitetu redakcyjnego (2013-2016)

Wybrane publikacje w mediach:

 • Rzeczpospolita – udział w przygotowaniu rankingu najbardziej wartościowych polskich marek (od 2008 r.)
  • „Zwycięski Wedel zwiększa swoją przewagę” (2015)
  • „Zdobyć i utrzymać klienta” (2015)
  • „Jak obliczamy siłę marki” (2015)
  • „Opłaca sie inwestować w markę” (2015) – red. Anita Błaszczak
  • „Ranking marek polskich” (2015)
  • „Wedel utrzymał palmę pierwszeństwa” (2014)
  • „Rankingi szczegółowe siły polskich marek” (2014)
  • „Metodologia rankingu” (2014)
  • „Zawalczyć o lojalność klienta” (2014)
  • „Metodologia rankingu siły marek” (2013)
  • „Ranking siły marek” (2013)
  • „Itaka najdroższą marką w turystyce” (2013) – red. Anita Błaszczak, Filip Frydrykiewicz
  • „Mocna marka w cenie” (2013) – red. Mateusz Pawlak, Robert Mazurek
  • „Lider broni pozycji” (2012)
  • „Jak obliczyć siłę marki” (2012)
  • „Zdobyć lojalność konsumentów” (2012)
  • „Markowa bessa dotknęła Polski” (2011)
  • „Cenna lojalność konsumentów” (2011)
  • „Polskie marki w dorocznym rankingu ” (2010) – red. Anita Błaszczak
  • „Słodki sukces czekoladowej legendy” (2010)
  • „Obliczyć siłę marki” (2010)
  • „Prestiżowa znaczy silna” (2010)
  • „Czekolada przed telewizorem” (2009)
  • „Siła dobrej jakości” (2009)
  • „Znana nie znaczy silna” (2009)
  • „Wzrosło znaczenie prestiżu i jakości” (2008)
  • „Kolejny sukces Wedla” (2008)
  • „Rankingi szczegółowe” (2008)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Kierownik grantów:

 • „Marka a wyniki Finansowe przedsiębiorstw” – MNiSW, Ministerstwo Nauki (2010-2012)
 • „Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa” – MNiSW, Ministerstwo Nauki (2005-2008)

Słowa kluczowe

Wycena marki, budowa marki, wycena wartości przedsiębiorstwa, kapitał intelektualny, przewaga konkurencyjna firmy, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, pomiar efektywności działań