Dominika Kaczorowska-Spychalska

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Katedra Marketingu, Zakład Podstaw Marketingu

Specjalizacja

Sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT), blockchain w biznesie, wpływ inteligentnych technologii cyfrowych na zachowania człowieka w ujęciu biznesowym i konsumenckim (Homo Cyber versus Homo Roboticus), zakres i charakter interakcji między człowiekiem a robotem (cyberspołeczeństwo), marketing w erze cyfrowej

Zainteresowania naukowe:

 • Technologie cyfrowe, w szczególności sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT) i blockchain oraz ich implikacje w biznesie
 • Wpływ technologii cyfrowych na zachowania człowieka w ujęciu biznesowym i konsumenckim (Homo Cyber versus Homo Roboticus)
 • Roboty, chatboty, wirtualni asystenci, wearables i ich rola w procesie rozwoju cyberspołeczeństwa (Cyber Society)
 • Społeczna akceptacja technologii cyfrowych
 • Technologie cyfrowe – nowy wymiar edukacji biznesowej
 • Marketing wobec wymogów ery cyfrowej

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dominika Kaczorowska-Spychalska jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2017 roku pracuje  jako  adiunkt  w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest ekspertem uczelni w obszarze technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI) i Internetu Rzeczy (IoT) oraz ich implikacji w biznesie. Pasjonuje ją wpływ tych technologii na zachowania człowieka (Homo Cyber versus Homo Roboticus) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human), w tym problematyka Digital Ethics. Tej tematyce poświęcony jest jej autorski program „Inteligentne technologie i człowiek”, który współprowadzi na portalu TuŁódź.

Jest kierownikiem Centrum Mikser Inteligentnych Technologii CMIT (cmit.wz.uni.lodz.pl), który stanowi przestrzeń współpracy i wzajemnych inspiracji świata nauki i biznesu, poprzez zdolność do „miksowania” różnorodnych technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI), Internetu Rzeczy (IoT), blockchain, rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR), branż, doświadczeń i aktywności. W ramach Nocy Innowacji poprowadziła seminarium „Human & Digital Technologies” ed.1, dyskutując z Ekspertami kluczowych firm regionu o polskim digital dream i kulturze innowacji w świecie VUCA (zapis panelu ze startupami).

W 2018 roku reprezentowała Polskę podczas Konferencji Państw Grupy Wyszechradzkiej "V4 Conference on Artificial Intelligence" (Workshop Session: Societal challenges and labour market impacts by AI), a także była w grupie ekspertów zewnętrznych Ministerstwa Cyfryzacji zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”. Zasiada w jury konkursu Smart City Business Award, organizowanego w ramach targów Smart City Expo, przyznającego nagrody za najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania z zakresu Smart City. W 2020 roku była ekspertem w największym polskim projekcie trendwatchingowym „Konsument 2020” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii od 2008 roku.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Uzyskała certyfikat „Digital Strategy” (jeden z elementów The Diploma In Professional Marketing), The Charted Institute of Marketing.

Wygłasza referaty i prezentacje na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest moderatorem sesji i paneli w ramach konferencji poświęconych transformacji cyfrowej i związanych z nią technologii. Prowadzi zajęcia w systemie tradycyjnym, jak również w systemie blended learningu i e-learningu. Jest autorką realizowanych na Wydziale takich przedmiotów jak np. Internet of Things w biznesie czy Chatboty w marketingu.

Ukończyła dwa kierunki studiów magisterskich: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Łódzkim. Swoją rozprawę doktorską obroniła w 2008 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką (w części współautorką) prawie 60 publikacji wydanych zarówno w wydawnictwach polskich, w tym czasopismach branżowych skierowanych do praktyków, jak i w zagranicznych. W 2017 roku książka „Blogi w procesie komunikacji marketingowej” (współautor: Bogdan Gregor) uzyskała nagrodę zespołową I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, a monografia „Internet of Things. Nowy paradygmat rynku” (była jej pomysłodawcą i jednym z redaktorów naukowych) była nominowana do Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepszą polską książkę informatyczną w kategorii – podręczniki i książki popularnonaukowe.

Uhonorowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej brązowym medalem za długoletnią służbę, ściśle współpracuje z biznesem, aktywnie wspierając i propagując kwestie roli transformacji cyfrowej i związanych z nią  inteligentnych technologii w wymiarze biznesowym i społecznym.

Wybrane działania:

 • Ministerstwo Cyfryzacji - ekspert zewnętrzny Ministerstwa Cyfryzacji w ramach prac grup roboczych pracujących nad założeniami do Strategii Sztucznej Inteligencji w Polsce
 • International Journal of Contemporary Management (kwartalnik) - rezenzent
 • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu - członek
 • Konkurs Smart City Business Award - członek jury
 • Uniwersytet Łódzki
  • Komisja ds. Doskonalenia Procesu Kształcenia UŁ - członek (od 01.10.2018)
  • Koordynator ds. kształcenia e-learningowego na Wydziale Zarządzania UŁ
  • Komisja ds. Doskonalenia Dydaktyki UŁ - członek
  • Projekt „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, którego celem było opracowanie celów i założeń dla strategicznego planu rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego - członek zespołu
 • Społeczna Akademia Nauk
  • Katedra Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk, Zakład e-Biznesu - zastępca kierownika
  • Komisja ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli - członek
  • Koordynator ds. Przygotowania i Wdrożenia Praktycznego Modelu Kształcenia na kierunku Zarządzanie w Wydziale Zarządzania SAN w Zduńskiej Woli
 • Pomysłodawca i opiekun merytoryczny Konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Woli „Media Interaktywne – Nowe Media”, ed.1 – rok akademicki 2014/2015 rok, ed.2 – rok akademicki 2015/2016. W przygotowaniu edycja 3

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Jak zarządzamy ryzykiem?

Czy AI może nas dyskryminować?

Infodemia – czym jest i jak się chronić?

Wearables – jak nas zmieniają?

Biznes i Smart City – Biznes Caffe#10

Inteligentne technologie i człowiek #10

Wybrane publikacje w mediach:

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Kierownik projektów:

 • Projekt NCN „Internet Rzeczy w procesie wirtualizacji zachowań konsumentów” (2018) – Kierownik projektu

Udział w projektach naukowo-badawczych:

 • „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL)”, projekt realizowany przez Uniwersytet Jagielloński.
 • Projekt szkoleniowy organizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie „Wykładowy angielski – drzwi do zarządzania w UE”. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Uczestnictwo w projekcie jako trener, prowadząc szkolenia z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami.

 

Słowa kluczowe

Technologie cyfrowe, sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT), interakcje człowiek-maszyna (H2M i M2H), cyberspołeczeństwo, marketing cyfrowy