Dariusz Trzmielak

dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ

Katedra Marketingu, Zakład Badań Marketingowych

Specjalizacja

Marketing nowych technologii, ocena wartości ekonomicznej nowych technologii, transfer wiedzy i komercjalizacji wiedzy i technologii, strategie innowacji i rozwoju firm innowacyjnych

Zainteresowania naukowe:

 • Komercjalizacja technologii
 • Transfer wiedzy do przedsiębiorstw
 • Badania rynku firm innowacyjnych (w tym w szczególności start-up)
 • Współpraca nauki i biznesu
 • Rozwój ośrodków wsparcia innowacyjnego biznesu
 • Innowacje w przedsiębiorstwach
 • Wykorzystanie funduszy kapitałowych dla rozwoju nowych technologii w MSP

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dr hab. Dariusz M. Trzmielak prof. UŁ jest kierownikiem zakładu Badań Marketingowych na Wydziale Zarządzania UŁ, specjalizuje się w badaniach rynku, ocenach wartości ekonomicznej technologii, transferem i komercjalizacją wiedzy i technologii. Prof. Dariusz Trzmielak jest wiceprezesem i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, pełni funkcję członka rady nadzorczej firmy biotechnologicznej GeneaMed sp. z o.o. W latach 2007-2018 był dyrektorem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego i członkiem rady nadzorczej Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacji UŁ. W latach 2010-2014 pełnił również funkcję członka komitetu inwestycyjnego Funduszu StartMoney, a w latach 207-2008 był jej wiceprezesem. Prof. Dariusz Trzmielak w latach 2004-2007 pracował jako Dyrektor Centrum Innowacji w Amerykańsko-Polskim Programie Offsetowym Uniwersytet Teksański-Uniwersytet Łódzki. W działalności międzynarodowej jest członkiem Fellows Network Uniwersytetu Teksańskiego w Austin.

Prof.  Dariusz Trzmielak stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych zdobył w dziedzinie zarządzania m.in. za pracę „Komercjalizacja wiedzy i technologii – stymulanty i strategie" opublikowaną w 2014 roku. W latach 2003-2004 ukończył szkolenia dla dyrektorów w Instytucie Innovation Creativity and Capital – IC2 - Uniwersytetu Teksańskiego w Austin oraz dla naukowców w zakresie marketingu nowych technologii, gdzie uzyskał certyfikat Instytutu jako specjalista z zakresu transferu wiedzy i technologii.

 W 1998 roku był stypendystą Fundacji GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel-und Osteuropa) w fimie konsultingowej Simin-Kucher & Parters GmbH w Bonn. W 2000 roku odbył też staż naukowy w  Justus Liebig Universität w Giessen. W 1994 roku studiował w ramach programu Tempus w Middlesex University Business School w Londynie. Opublikował ponad 100 prac naukowych w tym 7 książek i 10 monografii samodzielnie lub we współautorstwie polskim i amerykańskim.

Wybrane działania:

 • Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii UŁ - Członek Rady Fundacji (2008-2018)
 • Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego
  • Dyrektor (2007-2018)
  • konkurs InnoTech Akademia, organizowany przez Centrum Transferu Technologii PŁ Sp. z o.o., Centrum Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Centrum Transferu Technologii UŁ - członek kapituły (2012-2014)
 • Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inkubator Plus - członek Komitetu Inwestycyjnego, przewodniczący (2017-2018)
 • Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP)
  • członek Zarządu, Wiceprezes (od 2017 r.)
  • konkurs InnoFirma Parkowe Orły (2014, 2015, 2018) - członek kapituły oceniającej IV, V i VIII edycję konkursu
 • Firma biotechnologiczna GeneaMed Sp. z o.o. - członek Rady Nadzorczej (od 2016 r.)
 • Centrum Badań i Innowacji Proakademia - członek Rady Naukowej (od 2016 r.)
 • Fundusz Start Money - członek Komitetu Inwestycyjnego (2011-2014)
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego - członek (2007-2013)
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie
 • Konferencja Marketing instytucji badawczych - członek Rady Programowej (2010-2012)
 • Kwartalnik naukowy Instytutu Lotnictwa Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych - członek Rady Naukowej
 • Projekt BIOS – Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu – PARP - członek grupy ekspertów (od 2010 r.)
 • Program KadTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - członek zespołu ekspertów (2010-02.2011)
 • The 5th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (Singapur) - recenzent (2010)
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)
  • Assessor (2007-2013)
  • Zespół ekspertów oceniających stosowanie polityk horyzontalnych w POIG województwa opolskiego - członek (2009)
 • International Series on Technology Policy and Innovation with Purdue University Press - Technology Policy and Innovation: Added Value Partnering and Innovation in the Changing World - członek komitetu redakcyjnego, współredaktor (2008)
 • Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja UŁ - Wiceprezes (2007-2008)
 • Fellows Network Instytutu IC2 Uniwersytetu Teksańskiego w Austin - członek (od 2005 r.)
 • Centrum Innowacji Polsko-Amerykański Program Offsetowy Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki - Dyrektor (2004-2007)
 • International Conference on Technology Policy and Innovation - członek międzynarodowego komitetu organizacyjnego: Santorini, Grecja (2006), Stavanger, Norwegia (2007), New Delhi, India (2008), Bogota, Kolumbia (2010), Brno, Czechy (2014), Milton Keynes, Wielka Brytania (2015), Taipei, Tajwan (2017)
 • Członek zespołu do określenia standardów działania i dobrych praktyk w ośrodkach innowacji, projekt Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Forum Parków Naukowych i Technologicznych
 • Recenzent w Narodowym Centrum Nauki
 • Członek rady International Journal of Society Researches – OPUS Turcja

Wybrane publikacje w mediach:

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Promocja usług badawczych i technologicznych

Science and business cooperation. Barriers in Poland

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Kierownik grantów lub projektów:

 • Kierownik Programu Erasmus+ KA2 Knowledge Alliances, European PHD Hub (od 2017 r.)
 • Kierownik, Projektu Inkubator Innowacyjności Plus (2017- 2018)
 • Kierownik Studiów Podyplomowych „Ocena potencjału rynkowego projektów badawczych” (2014), w projekcie „Scouting, aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców”
 • Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, (projekt zespołowy, „Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw” (2012-2014)
 • Kierownik projektu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (2012-2014)
 • Kierownik IV edycji projektów „Kreator Innowacyjności” Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej” na UŁ (2009-2013)
 • Kierownik projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nich „Ocena potencjału komercjalizacyjnego nowych technologii” (2008-2010)
 • Kierownik projektu „Od pomysłu do innowacyjnej firmy” (2006-2008)
 • Kierownik projektu Leonardo da Vinci, EQVALL, Improvement Quality of Life-long (2006-2008)
 • Kierownik projektu „Oszacowanie rynku dla 10 najlepiej rokujących projektów pochodzących z bazy Bank Technologii i Wyrobów” (2005)

Wybrane strategie, ekspertyzy, raporty:

 • Kierownik zespołu ekspertów do wykonania „Ekspertyzy naukowej na temat identyfikacji możliwych obszarów zastosowań nowych uszczelnień, identyfikacji producentów wyrobów rynkowych bazujących na nowych uszczelnieniach ” (2018)
 • Kierownik w konsorcjum do wykonania projektu dla Centrum Badań DNA Sp. z o.o., pod nazwą: " Opracowania badania potencjału rynkowego oraz strategii komercjalizacji dla dwóch odrębnych produktów biotechnologicznych, tj.: Test genetyczny służący analizie zgodności tkankowej HLA, Test genetyczny służący identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworów – PANEL 170 PLUS. ” (2017)
 • Ekspert i koordynator części projektu dotyczącej systemu wdrażania polityki regionalnej na Ukrainie i współautor „Rekomendacji usprawnień systemu programowania i realizacji polityki rozwoju i polityki regionalnej w kontekście przemian społeczno-gospodarczych i ustrojowych na Ukrainie” w ramach programu Ministra Rozwoju Polish Aid (2017)
 • Ekspert i audytor Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce: wykonane audyty - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (2017) oraz Warmińsko Mazurski Park Naukowo-Technologiczny (2015-2016)
 • Ekspert i koordynator merytoryczny projektu Europejski Broker Transferu Technologii w ramach Programu Leonardo da Vinci (2013-2015)
 • Ekspert w grupie ekspertów projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu (2010-2012)
 • Ekspert w projekcie UŁ „Establishment of mechanism of cooperation and interaction between universities and industry at the regional level as an element of development strategy of universities” Rosja, Ukraina –Tempus (2008-2009)
 • Ekspert w projekcie „Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w RPO WO” (2007-2013)
 • Ekspert w badaniu realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych” (2008)

Słowa kluczowe

Marketing nowych technologii, innowacje w przedsiębiorstwach, rozwój firm start-up, ochrona własności intelektualnej, strategie komercjalizacji i transferu wiedzy i technologii