Artur Modliński

dr Artur Modliński

Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania Wiedzą

Specjalizacja

Komunikacja człowieka z maszyną, praca na odległość, zarządzanie w mediach społecznościowych, zarządzanie relacjami w internecie, kryzysy organizacyjne

Zainteresowania naukowe:

 • Zarządzanie w dobie rewolucji cyfrowej
 • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu
 • Zarządzanie komunikacją i relacjami w sieci
 • Wirtualne zespoły
 • Ekonomia współdzielenia
 • Kryzysy i bojkoty konsumenckie

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dr Artur Modliński  - adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania UŁ, kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją przy WZ UŁ, do 2018 roku pracownik Katedry Zarządzana w Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, honorowy członek SF Business Centre Club. Od 2016 roku badacz kontraktowy w Międzynarodowym Centrum Badawczym CITAD w Lizbonie, kierownik sekcji ekonomicznej w globalnym projekcie Urban Sensorial Laboratory przy Uniwersytecie Luisiada, trener w międzynarodowym zrzeszeniu konsultantów EDYM (Kalabria, Włochy), przedstawiciel Polski w międzynarodowej grupie ekspertów I-POT, ekspert Fundacji Romulado del Bianco we Florencji współpracującej z UNESCO oraz w Europejskiej Fundacji Rozwoju Człowieka.

Artur Modliński jest stypendystą Ministra Nauki Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacji DAAD w ramach programu VIP, uczestnik projektu bawarskiej organizacji BAYHOST na temat podejmowania decyzji  i przeciwdziałania manipulacji (monitoring powyborczej sytuacji na Ukrainie), ukończył kurs zarządzania projektami naukowymi pod kierownictwem Barbary Wagner z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. Współpracował ze Szkołą Biznesu Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie nad projektami z zakresu marketingu relacji. Członek komitetów organizacyjnych kilku międzynarodowych konferencji naukowych. W 2016 roku został laureatem nagród „Fairplayer roku” i „Osobowość roku” – nagród przyznawanych przez studentów WSMiP UŁ swoim wykładowcom.

W grudniu 2016 wystąpił w roli eksperta w europejskim projekcie finansowanym przez Hungarian National Agency oraz V4work, finansowanym przez Fundusz Wyszechradzki. W ramach współpracy z SF Business Center Club uczestniczył w organizacji Galii Biznesu Regionu Łódzkiego i konferencji z udziałem sekretarza Prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy w Polsce. Był zaangażowany w organizację największych festiwali i wydarzeń medialnych w Regionie Łódzkim: Festiwalu Dobrego Smaku czy Re-Act Fashion Show.

Od 2014 roku pracuje jako doradca i konsultant dla organizacji międzynarodowych i pozarządowych, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Posługuje się biegle językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, szwedzkim i hiszpańskim, prowadząc w tych językach zajęcia oraz szkolenia w Polsce i zagranicą.

W ramach projektów międzynarodowych, konsultacji i doradztwa współpracował z przedstawicielami Niemiec, Francji, Rosji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Meksyku, Korei Południowej, Armenii, Angoli, Egiptu, Indii, Stanów Zjednoczonych, Serbii, Węgier, Czech, Austrii, Ukrainy, Turcji , Gruzji, Azerbejdżanu, Algierii, Bułgarii, Kazachstanu, Brazylii, Włoch i Portugalii.

Prowadził wykłady i konsultacje w Ratyzbonie (Niemcy), Wiedniu (Austria), Czerniowcach (Ukraina), Zlinie (Czechy), Paryżu – Paris Descartes V (Francja), Frankfurcie nad Odrą (Europejski Uniwersytet Viadrina), Lizbonie (Portugalia), Wilnie (Litwa) i w Rydze (Łotwa).

Wybrane działania:

 • Fundacja im. Romualdo del Bianco – ekspert (od 2017 r.)
 • Europejska Fundacja Rozwoju Człowieka – ekspert (od 2017 r.)
 • Fundação para a Ciência e a Tecnologia (od 2017 r.)
 • GIIBI Institute - współtwórca / Prezydent (2016 - 2018)
 • EDYM Group – I-POT (Włochy) – trener (2016 – 2018)
 • Urban Sensorial Laboratory (przy Uniwersytecie Beira Interior) - Guest Researcher (od 2016 r.)
 • International Research Center CITAD (Uniwersytet Lusiada) - Junior Researcher (od 2015 r.)
 • Stowarzyszenie dla Rozwoju Badań nad Biznesem – prezes (2014-2016)
 • McKinsey Club (2010-2011)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Wybrane publikacje w mediach:

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Wybrane wyróżnienia:

 • Stypendium Santander 2016 dla Najlepszych Doktorantów UŁ
 • Nagroda studentów dla wykładowców w kategorii „Osobowość Roku 2016” oraz „Fairplayer Roku 2016”
 • Wyróżnienie JM Rektora UŁ (2016) dla doktorantów za szczególne zasługi na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego
 • Nagroda Naukowa Fundacji Uniwersytetu Łodzkiego 2015 za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych w roku akademickim 2014/2015
 • Stypendium Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacji DAAD 2015
 • Stypendium Rektora UŁ dla Najlepszych Doktorantów na lata 2013/2014 - 2016/2017
 • Stypendium Projakościowe za Działalność Dydaktyczną na lata 2013/2014 - 2016/2017
 • Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego I Stopnia za rok 2011/2012
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową na lata 2010/2011 - 2011/2012
 • Stypendium Rektorskie za wyniki w nauce na lata 2010/2011 - 2012/2013
 • Studencki Nobel 2013 – Laureat Uczelniany - Najlepszy Student Uniwersytetu Łódzkiego
 • Studencki Nobel 2013 - III Miejsce W Regionie Łódzkim w konkursie na Najlepszego Studenta
 • Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Za Wyniki w Nauce w Roku Akademickim: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
 • Dyplom - I Miejsce - Za Najlepszą Pracę Licencjacką w Roku Akademickim 2010/2011
 • Wyróżnienie przez Instytut Yad Vashem (Jerozolima 2008)
 • Ogólnopolski Festiwal Dyplomatyczny w Krakowie - II Miejsce W Turnieju Negocjacyjnym

Co sztuczna inteligencja wniesie do biznesu?

Słowa kluczowe

Zarządzanie, sztuczna inteligencja, AI, zarządzanie komunikacją, relacje w sieci, wirtualne zespoły, ekonomia współdzielenia, bojkoty i kryzysy organizacyjne