Agata Rudnicka

dr Agata Rudnicka

Katedra Logistyki

Specjalizacja

CSR, zrównoważony rozwój, zrównoważone łańcuchy dostaw, przedsiębiorczość społeczna, organizacje pozarządowe

Zainteresowania naukowe:

 • Społeczna odpowiedzialność organizacji, CSR
 • Etyka biznesu, administracji, organizacji pozarządowych
 • Zrównoważony rozwój
 • Społeczne i środowiskowe aspekty zarządzania łańcuchem dostaw
 • Przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym
 • Zrównoważone modele biznesowe

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dr Agata Rudnicka zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego od 14 lat. W 2011 roku obroniła doktorat poświęcony strategicznemu wymiarowi koncepcji społecznej odpowiedzialności (wyróżniony Nagrodą Rektora UŁ). Wykładowca na Wydziale Zarządzania UŁ. Autorka wielu publikacji naukowych i eksperckich poświęconych problematyce społecznej odpowiedzialności. Uczestniczka staży naukowo-dydaktycznych. Certyfikowany menedżer projektów i tutor. Współautorka jednych z pierwszych w Polsce badań poświęconych współpracy organizacji pozarządowych z biznesem. Współrealizatorka pierwszego w Polsce portalu o modzie odpowiedzialnej i alternatywnej (altmoda.pl).  Czynnie zaangażowana w upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności w Polsce. Ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 2010 kieruje fundacją CSR Impact. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego.

Jedna z 50 kobiet polskiego CSRu na liście FOB. Członkini zespołów realizujących międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze jak np. nagrodzonego w konkursie Eduinspiracje w 2016 roku projektu Homoresponsabilis in the Globalized World czy projektu TrainERGY (Training for Energy Efficient Operations). Współpracowała z Ministerstwem Gospodarki (w ramach grup roboczych oraz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw), Polskim Komitetem Normalizacyjnym (w ramach komitetu technicznego ds. CSR) oraz Kancelarią Prezydenta RP (2015). Laureatka Nagrody Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za zasługi w zakresie promocji nauki.

Wybrane działania:

 • Uniwersytet Łódzki
  • Członkini Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju (od 2019)
  • Członkini Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego (od 2017)
  • Pełnomocniczka Rektora UŁ ds. społecznej odpowiedzialności uczelni (od 2018)
 • Polski Komitet Normalizacyjny - członek Komitetu Technicznego ds. Społecznej Odpowiedzialności (od 2008)
 • Ministerstwo Gospodarki
  • Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – członek (2014-2015)
   • Grupa robocza ds. promocji CSR – członek (2010-2012)
   • Grupa robocza ds. edukacji CSR – członek (2010-2012)
   • Grupa robocza ds. Promocji i upowszechniania CSR – członek (2015)
   • Grupa robocza CSR a edukacja – przewodnicząca (2012-2013)
 • Climate Leadership - ekspertka programu (od 2020)
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu – ekspertka zewnętrzna (od 2014)

Kierownik grantów:

 • Uwarunkowania rozwoju zrównoważonego w łańcuchu dostaw (2015)
 • Zrównoważone modele biznesowe (2016)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Zielony przewodnik dla branży audiowizualnej

Biznes - system naczyń połączonych

Katalog dobrych praktyk SOU w dobie koronawirusa

I Ogólnopolski raport "Digital Ethics"

Art. dot. 20-lecia CSR w Polsce

Książka "Uszyte z klasą" - otwarty dostęp

Art. o monitorowaniu CSR uczelni

Art. dot. włączających miejsc pracy

Raport: Projektanci a odpowiedzialna moda

Raport Społeczny Uniwersytetu Łódzkiego

Art. w raporcie ALK "25 lat etyki w biznesie"

Kompendium CSR. Praca nad redakcją 20. edycji

Artykuł w Przewodniku Inspiracji

Kompendium CSR. Praca nad redakcją 19. edycji

Analiza tematyczna - CSR-owiec. Praca nad redakcją

Wybrane publikacje w mediach:

Zrównoważony rozwój - od czego zacząć? Posłuchaj podcastu z RMF FM

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Słowa kluczowe

CSR, społeczna odpowiedzialność organizacji, zrównoważony rozwój, etyka biznesu, zrównoważony rozwój, przedsiębiorczość społeczna, zrównoważone łańcuchy dostaw