Katarzyna Januszkiewicz

dr hab. Katarzyna Januszkiewicz

Katedra Zarządzania, Zakład Teorii Zarządzania

Specjalizacja

Społeczne aspekty zarządzania, elastyczność zachowań organizacyjnych, rozwój zawodowy, zachowania pracowników wobec zmian organizacyjnych, wyzwania pracy zespołowej, work-life balance

Zainteresowania naukowe:

 • Psychospołeczne aspekty zarządzania
 • Zachowania organizacyjne

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dr hab. Katarzyna Januszkiewicz jest absolwentką psychologii na UŁ. Po studiach podjęła pracę na Wydziale Zarządzania, gdzie obecnie jest adiunktem. W swoich badaniach stosuje podejście interdyscyplinarne, łącząc wiedzę psychologiczną z praktyką zarządzania. Specjalizuje się w problematyce zachowań organizacyjnych, metodyce badań społecznych aspektów zarządzania oraz wpływie zmian organizacyjnych na kariery zawodowe pracowników. Jest autorką ponad 50 publikacji książkowych i artykułów z zakresu społecznych aspektów zarządzania wydawanych w Polsce i za granicą. Pod jej redakcją ostatnio ukazały się między innymi książki „Wielowymiarowa analiza zachowań organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach” oraz „Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji” będące wynikiem wieloletniej pracy badawczej kierowanego przez nią zespołu naukowego.  Katarzyna Januszkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowo-doradczej, współpracowała zarówno z organizacjami biznesowymi, jak i organami administracji rządowej. Przez dwie kadencje była członkiem Rady Młodych Naukowców powołanej przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarę Kudrycką.

Od 2016 roku jest kierownikiem Centrum Metod Organizacji i Zarządzania powołanego na WZ UŁ, którego działalność koncentruje się wokół problematyki standardów wykorzystania metod organizacji i zarządzania (OiZ) w nauce i biznesie. W ramach działalności Centrum wydawany jest Kwartalnik MOiZ, którego celem jest rozpropagowanie metod organizacji i zarządzania oraz ułatwienie ich transferu z nauki do biznesu.

W swoim rozwoju naukowym kładzie nacisk zarówno na zacieśnianie współpracy z ośrodkami krajowymi, jak i międzynarodowymi. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) oraz na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Wydział Zarządzania). Wygłaszała referaty, prezentacje, a także uczestniczyła w wielu konferencjach i seminariach w Polsce.

W latach 2011 - 2012 prowadziła badania naukowe w  ośrodkach: Departamento de Economia y Organization de Empresas Universidad de Barcelona, Faculdad de Ciencias Economicas y Empresariales Universidad Autonoma de Madrid, Faculty of Economics, Istanbul University, Faculti of Economics, Universidade de Coimbra, School of Economics & Management (ISEG)Technical University of Lisbon, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Universität Wien. Prowadziła  wykłady i warsztaty szkoleniowe na  Universidade de Coimbra, Universitat de Valencia, Yalova University, University of Economics in Bratislava.

Wybrane działania:

 • Centrum Metod Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania UŁ – kierownik (09.2016)
 • IPMA-Student (International Project Management Association) - koordynator wydziałowy (11.2015)
 • Kierunek Zarządzanie, Wydział Zarządzania UŁ - kierownik specjalności Zarządzanie Projektami (od 2015)
 • Rada Młodych Naukowców powołana przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – członek (2011-2013)

Kierownik projektów:

Projekty krajowe:

 • Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) – metodyka i narzędzia pomiaru (2014-2016)
 • Percepcja sukcesu zawodowego a elastyczność zachowań organizacyjnych. Pracownicy wobec zmian we współczesnych organizacjach (2014)
 • Elastyczność pracowników – zachowania organizacyjne w gospodarce opartej na wiedzy (2014)
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań ludzi w organizacjach (2012-2013)
 • Sukces zawodowy w percepcji pokolenia Y. Założenia metodologiczne badań społecznych aspektów zarządzania (2013)
 • Jakość życia w organizacji (2004)

Projekty międzynarodowe

 • HELPcare - Health and socialcare workers: Employability Learning and Professionalisation (2014-2017)
 • Projekt ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise - realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci (2014)
 • Program Ramowy Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego pt. Funkcjonowanie lokalnych systemów produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego (analiza porównawcza i benchmarking w wybranych krajach UE oraz krajach trzecich) (2013)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz więcej zdjęć w wysokiej rozdzielczości

Słowa kluczowe

Elastyczność pracowników, rozwój zawodowy, kariera zawodowa